Ing. arch. Luboš Mutňanský                           

autorizovaný architekt, autorizace ČKA 00389

__________________________

územní plány a jejich změny

architektonické studie, návrhy staveb

dokumentace k územnímu řízení

projekty k stavebnímu povolení

prováděcí projekty, dílenská dokumentace

interiéry, design a užitá grafika

výběrová řízení, rozpočty, výkazy výměr

vedení a dozory staveb, kolaudace

pasivní rodinný dům Rakvice - stavba, vizualizace

 

zajišťování dokladů a stanovisek

zaměřování staveb, digitalizace dokumentace

speciální studie (hluk, světlo, teplo)

řešení poruch staveb, stavební fyzika