Ing. arch. Luboš Mutňanský                                 

autorizovaný architekt, autorizace ČKA 00389

 

 

1980 absolutorium VUT Brno, fakulta architektury

1981- 1991 Stavoprojekt Olomouc

1985 počátky projektování pomocí počítače CAD

1989 většina projektů je realizována pomocí CAD

1991-1993 praxe EWK Hausbau v Mnichově SRN

1993 autorizace České komory architektů

1993 až doposud vlastní ateliér

1993-2005 v Olomouci

1993 objekt s rekuperací Česká pojišťovna Uničov

1994 první nízkoenergetický rodinný dům Olomouc

2005-2007 Jeseník

2006 první pasivní rodinný dům Jeseník- Bukovice

2007- kmenový ateliér v Branné

2010- založena pobočka Břeclav