Ing. arch. Luboš Mutňanský                                 

autorizovaný architekt, autorizace ČKA 00389

 

 

Rodinné domy                                                                             půdorys pasivního rodinného domu Luká

půd

    

 

 

 

 

 

 

Příklady rodinných domů, principy řešení.

 

 

Respektování okolí stavby, osazení podle konkrétní parcely.

Přívětivý vzhled, jednoduché tvary, přehledné dispozice,

příjemné bydlení, úzká spolupráce s klientem.

Promyšlená konstrukční řešení, maximální využití prostoru.

Velký výkon/ rozumná cena.  

Dlouhodobě vyzkoušené, avšak nejmodernější detaily.

Šetrné k životnímu prostředí. Nizkoenergetické a pasivní návrhy.

Využití soudobých technologií, řízené větrání- rekuperace.

Originální řešení vytápění, s možností využití tepelných čerpadel.

Využití k přírodě ohleduplných mateiálů.

Vedení stavby od záměru až po kolaudaci.

Zkušenost s výstavbou rodinných domů od roku 1993.

 

 

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zahradní domek Droždín rekonstrukce

 rodinný domek Sv. Kopeček rekonstrukce

 pasivní dřevěný dům Jeseník Bukovice

 pasivní RD Charvatská Nová Ves