Autobusové nádraží s velkoprodejnou Jeseník - návrh

Autobusové nádraží s velkoprodejnou Jeseník - realizace

Pošta Uničov - před rekonstrukcí

Pošta Uničov - po rekonstrukci

Obecní úřad - Medlov

Správní budova Uničov

Tosca - před rekonstrukcí

Tosca - návrh

Tosca - interiér

Tosca - bar

Ordinace s byty - Poštorná